طبق نظر بهترین روانشناس نوجوان در اصفهانآمار طلاق رو به افزایش است و به والدین و کودکان و نوجوانان تاثیر می گذارد . خود طلاق غالبا بحران بزرگی می باشد که به طغیان و خشم منجر می شود و در ادامه تعداد خانواده های تک سرپرست بیشتر شده و بزرگ کردن بچه ها با کوهی از مسئولیت های موجود که همه ی بزرگسالان در این دنیای سخت با آن رو به رو هستند  .

طلاق اخرین راهکار :

جای هیچ تعجبی نیست که خشم ، چالش عادی و عفو همیشگی خانواده های طلاق باشد . طلاق برابر است با پر استرس تجربه هایی که هرکس در زندگی با آن رو به روست ، و تحقیقات اخیر بهترین مشاوره تلفنی اصفهان نشان می دهد که جداشدن پدر و مادر از همدیگر حتی بد تر از مرگ یکی از والدین است . در تجربه ی ما از خانواده های تحت مشاوره ، چالشی که نیازمند آخرین توافق است . طلاق بر تمام اعضای خانواده تاثیر می گذارد و شرایطی خورند حال افکار تند نقاط حساس و احساسات چالش مبنایی است همراه هم هستند ، غم ، بی ارزشی ، یاس ، استرس ، آسیب ، گناه و ناتوانی . هنگام جدایی پدر و مادر است که همراه با خشم خود را نشان می دهند . وجود مشکلات در هر خانواده ای طبیعی می باشد و افرا باید پیوسته چگونگی مدیریت آن ها را یاد بگیرند و به کار برند تا وضعیت دشوار تری ایجاد نشود . بالاخره همهی خانواده ها با این بحران رو به رو بودند و با روش های بسیاری می توان روند روابط را بهبود بخشید اما برخی موارد از قبیل خشونت و ضرب و شطم ممکن است برای کودکان خطر ناک باشد و در چنین شرایطی شاید مناسب ترین راهکار همین باشد . طبق نظر بهترین مشاور ازدواج اصفهان شناخت خصوصیات شخصیتی از قبیل کنترل تنش ، پرخاشگری ، نوع ارتباط ، همدلی ، میزان سازگاری افرا و انطباق با محیط مواردی هستند که قبل از ازدواج می توان تشخیص داد و در آینده از ایجاد شرایط دشوار و پشیمانی جلوگیری کرد .

تبدیل خشم به خشونت :(خشم احساس مثبتی است که به ما هشدار میدهد نیازی از ما ارضا نشد و اگر خشم خود را نپزیریم،خشونت ما را مدیریت میکند)

اکثر افراد معتقد هستند هرگز خشونت های خانوادگی در زندگی هایشان یا در زندگی کسانی که تحت مراقبت آن ها هستند ، اتفاق نمی افتد ، اما متاسفانه این امر در زندگی ما و اطرافیانمان رخ می دهد زمانی که پدر و مادر خود را وقف انجام اصول و تکنیک های لازم روابط زناشویی و کنترل خشم کنند ، با گذشت زمان تمام ارتباطات خانوادگی بهبود یافته و احترام متقابل و رفتار هایی جایگزین خشم و تعارض می شود و در نتیجه پتانسیل باقی مانده برای خشونت کاهش پیدا می کند .

تحقیقات نشان می دهد که خشونت خانوادگی به طور طبیعی پایان نمی پذیرد بلکه سلسله ای تعریف شدنی داشته و با گذشت زمان بیشتر و جدی می شود . و تنها راه پایان یافتن آن حمایت و مداخله ی خارجی است و یا به طرز غم انگیری اتفاقات ناگوار دیگری ممکن است پیش آید .

خشونت خانگی به خشونتی بر می گردد که بین زوجین خانگی اتفاق می افتد ، زوجینی که ازدواج کرده اند یا هنوز ازدواج نکرده اند . بد رفتاری با کودک به سوء رفتاری بر می گردد که بزرگ تر ها و والدین نسبت به بچه ها مرتکب می شوند و بسیاری از موارد دیگر . خشم قابلیت تبدیل شدن به خشونت را دارد و وقتی که چنین چیزی در خانواده ها اتفاث بیفتد ، آسیب های روانی فردی و خانوادگی بسیاری بر اشخاص وارد شده و حتی می توانند نسل در نسل بر اعضای خانواده اثر بگذارد . خشونت خانگی انقدر سخت و طاقت فرسا است که بهترین واکنش نادیده گرفتن یا به حد اقل رساندن آن است . برای داشتن شرایط بهتر گرفتن تصمیم درست برای زندگی بسیار مهم است زیرا که زوجین و کودکان به شدت تحت تاثیر آن قرار می گیرند و ممکن است لطمه ی بزرگ و جبران ناپذیری به آن ها وارد کند